Каменните реки на Витоша

Каменните реки са струпвания на скална маса, съставена от големи по размер и заоблени по форма камъни. Често тези струпвания са с голяма дължина и заемат голяма площ.
Заоблената форма на скалните късове се дължи на сферичното изветряне на скалите. Причината за този вид изветряне се крие в структурата и съставът на скалата. Кристалната решетка на скалата е със сферична форма и вследствие от скално изветряне (под въздействието на водата, вятъра, резките температурни промени и т.н.) се получава заоблената им форма.

Много често под каменните реки все още продължава да тече вода, която е сред основните скулптори на тези скални форми.

Каменните реки неправилно са наричани морени поради визуалното им сходство с тях.

  • Каменните реки на Витоша
  • Каменните реки на Витоша
  • Каменните реки на Витоша
Development & SEO by SkyPrime